person med stress er ved at gå i opløsning

Hvad er stress?

Stress opstår, når man gennem længere tid oplever, at der ikke er balance mellem de udfordringer, man står over for, og ens muligheder for at håndtere udfordringerne.

Typisk opstår stress på grund af alvorlige begivenheder, som f.eks. tab af ægtefælle, alvorlig sygdom eller fyring, en hårdt presset hverdag med belastninger på arbejdet, manglende fritid, manglende hvile eller konflikter på arbejdet eller i privatlivet. Ofte skyldes stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig. En stresstilstand er ikke en sygdom i sig selv, men tilstanden kan føre til alvorlig sygdom. Derfor er det vigtigt at gøre noget ved sin stress, inden det går galt.

 

Tegn på stress

Stress viser sig ofte ved et eller flere symptomer: Søvnproblemer, træthed, svigtende koncentration og hukommelse, irritabilitet, angst, dårligt humør, stimulanser eller ændrede vaner med hensyn til mad og drikke.

Det vigtigt, at du lærer dine personlige signaler at kende og reagerer på dem. Hvis du har mistanke om, at du har stress, er det en god ide at gå til lægen. Du skal have undersøgt, om dine symptomer skyldes sygdom eller stress.

Ovenstående kildemateriale: ”Sundhedsstyrrelsen”. Du kan læse mere om stress i Sundhedsstyrrelsens pjece, som du kan finde her.

 

Behandling

En af behandlingsmetoderne til stress er psykoterapi eller samtaleterapi, som det også kaldes. Den form for psykoterapi jeg anvender hedder gestaltterapi. Læs evt. mere om gestaltterapi her.

Stress er som sagt oplevelsen af, at der ikke er balance mellem de udfordringer, du står over for, og dine muligheder for at håndtere udfordringerne. Man kan også sige det på en anden måde. Det egentlige problem er ikke selve udfordringerne, men at du føler dig utilstrækkelig i forhold til at klare udfordringerne. Det kan virke provokerende at høre, at hverken travlhed, din situation eller andre mennesker (f.eks. en krævende chef) har ansvaret for, at du føler dig utilstrækkelig og får stress. Det ansvar er dit alene.

 

Psykoterapi

Som psykoterapeut er jeg uddannet til gennem nærværende og kontaktfuld samtale med dig, at undersøge hvordan dine vanskeligheder opstår. Sammen undersøger vi, hvordan du bærer dig ad med føle dig utilstrækkelig i forhold til at kunne håndtere den eller de udfordringer, der har ført til din stresstilstand. Hvilke forventninger du har til dig selv, og hvor de forventninger stammer fra. Vi kigger på dine mønstre; din måde at være i verden på.

Mange af vores tanke-, føle- og reaktionsmønstre er vi slet ikke bevidst om. De kører på autopilot så at sige. Måske tænker vi om os selv, at vi burde kunne håndtere en eller anden udfordring eller situation, selvom det ikke er muligt for os. Sådanne tanker kan efter længere tid i samme situation føre til, at vi føler os utilstrækkelige. Og denne følelse kan på sigt føre til stress.

 
Bliv bevidst om dine mønstre

Hvorfor har vi sådanne uhensigtsmæssige og forstyrrende mønstre, hvor vi fortæller os selv, at vi burde kunne håndtere en udfordring eller situation, som vi reelt ikke har mulighed for at håndtere? Det har vi, fordi vi ikke er bevidst om disse mønstre. Man kan ikke ændre noget, som man ikke er bevidst om, at man gør.

Først med bevidsthed og opmærksomhed er det muligt at se, hvad det er vi gør, som skaber vanskeligheder for os selv. Og først da, er det muligt at ændre mønstrene. Din opgave i terapien er at være så ærlig og nysgerrig som mulig, så vi sammen kan finde ud af, hvad det er du gør ved dig selv, som skaber dine vanskeligheder, uden du lægger mærke til, hvordan det går til. Med ny og større indsigt i dig selv baseret på dit liv her og nu, kan du vælge nye og mere hensigtsmæssige veje.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak. Du finder min kontaktinfo her.

Jernbanegade 23, 4000 Roskilde
Tlf: 6018 7544 | mail@larsschneider.dk