person med depression sidder på stol

Hvad er depression?

Depression er i lægelig forstand en psykisk sygdom. Den viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt.

Depression er en sygelig tilstand, som ikke skyldes dovenskab, personlig svaghed eller mangel på evne til at tage sig sammen. Ting, som tidligere ville gøre en i godt humør og glad, er nu ligegyldige og tomme. Man oplever ingen glæde – hverken sammen med familie, ved arbejde, uddannelse eller i fritidsaktiviteter.

Man skelner mellem svære, moderate og lettere depressioner. Den andel af befolkningen, som til enhver tid har depression, er omkring 3-5 procent. Forekomsten af depressioner er øget de sidste årtier, specielt de lettere og moderate. Man regner med, at 15-25 procent af alle kvinder og 7-12 procent af alle mænd får en depression i løbet af livet.

Der er forskellige måder at behandle depression på. Dette afhænger bl.a. af, om det drejer sig om en svær, moderat eller lettere depression. Hvis du har mistanke om, at du har en depression, er det en god ide at kontakte din læge, så I sammen kan finde ud af, hvad der er den rigtige behandling for dig.

Ovenstående kildemateriale: “Patienthåndbogen” på Sundhed.dk. Læs evt. mere om depression på deres hjemmeside her.

 

Behandling af depression

En af behandlingsmetoderne til depression er psykoterapi eller samtaleterapi, som det også kaldes. Den form for psykoterapi jeg anvender hedder gestaltterapi. Læs evt. mere om gestaltterapi her.

Nogle depressioner er svære, og kræver en behandling, der primært fokuserer på at lette tilstanden og sørge for, at den ikke bliver være eller kronisk. Altså symptombehandling som f.eks. medicin. Men i langt de fleste tilfælde hvor folk i perioder af deres liv oplever nedtrykthed og depressive tanker og følelser, er der tale om symptomer, som er en naturlig del af livet. På samme måde som vi af og til oplever særlig glæde eller lykkefølelse.

Alt efter hvem man spørger, vil der nok være uenighed om, hvorvidt man skal kalde disse perioder med moderat eller lettere nedtrykthed for en sygdom (depression), eller om man vælger at se det som et eksistentielt vilkår ved at være menneske.

Livet giver os op- og nedture, og vores reaktioner og symptomer på det livet byder os, håndterer vi forskelligt, fordi vi som mennesker er forskellige. Vi er forskellige biologisk, personligt, har haft forskellig barndom osv. Når livet indimellem giver anledning til at nogle af os reagerer med at føle os nedtrykte og deprimerede, er det selvfølgelig ikke rart. Men det er en naturlig del af livet. Sådanne perioder rummer samtidig muligheden for stor personlig udvikling. Det kræver, at man har modet til at kigge nærmere på, hvordan man bærer sig ad med at have det dårligt.

 

Fra depression til personlig udvikling

Man kan ikke ændre noget, som man ikke er bevidst om, at man gør. Men ved at blive bevidst om, hvad det er vi gør mod os selv, som får os til at føle os nedtrykte, kan vi vælge nye veje. Man kan sige, at den samlede sum af vores liv har ført til, at vi er som vi er. At vi hver især tænker, føler og reagerer som vi gør. Mange af disse tanke-, føle- og reaktionsmønstre er vi slet ikke bevidst om. De kører på autopilot så at sige. Dvs. at vi i løbet af vores liv har dannet nogle mønstre, i forhold til hvordan vi er i verden. Mønstre der er med til at styre, hvordan vi tænker, føler og reagerer.

Hvis disse mønstre er uhensigtsmæssige og forstyrrende, er det fordi vi ikke er bevidst om dem. Først med bevidsthed og opmærksomhed er det muligt at se, hvad det er vi gør, som skaber vanskeligheder for os selv. Og først da, er det muligt at ændre mønstrene.

Som psykoterapeut er jeg uddannet til gennem nærværende og kontaktfuld samtale med dig, at undersøge hvordan dine vanskeligheder opstår, så du kan blive bevidst om og tage ansvar for de mønstre, der er med til at skabe vanskelighederne. Din opgave er at være så ærlig og nysgerrig som mulig, så vi sammen kan finde ud af, hvordan dine vanskeligheder bliver ved med at opstå, uden du lægger mærke til, hvordan det går til. Med ny og større indsigt i dig selv baseret på dit liv her og nu, kan du vælge nye og mere hensigtsmæssige veje.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak. Du finder min kontaktinfo her.

Jernbanegade 23, 4000 Roskilde
Tlf: 6018 7544 | mail@larsschneider.dk