Psykoterapeut i Roskilde

Psykoterapeut i Roskilde

Jeg er 52 år, gift og har to voksne børn. Jeg er psykoterapeut i Roskilde og er uddannet og eksamineret fra Nordisk Gestalt Institut, som er kvalitetsgodkendt og akkrediteret af staten.

Der findes forskellige former for psykoterapi eller samtaleterapi, som det også kaldes. Den form for psykoterapi/samtaleterapi jeg anvender hedder gestaltterapi. Det er den samme terapiform jeg bruger til både individuel terapi og parterapi. I den korte beskrivelse af gestaltterapi herunder, tager jeg udgangspunkt i individuel terapi, men du/I kan læse nærmere om parterapi under menupunktet parterapi.

Kort fortalt er gestaltterapi en helhedsorienteret og eksistentialistisk terapiform, som i et personligt og nærværende samspil mellem dig og mig – og med fokus på dit eget ansvar og dine egne valg – tager udgangspunkt i dit liv her og nu. Læs evt. mere om det gestaltfilosofiske menneskesyn her. Igennem nærværende og kontaktfuld samtale undersøger vi sammen, hvordan dine vanskeligheder opstår. Jeg giver dig mulighed for at udforske dine problemer, bearbejde svære livsoplevelser, få støtte til at se livet som en række af muligheder og valg, forstå dine destuktive mønstre og opnå større selvindsigt. Vi undersøger sammen, hvad det er, der styrer dine valg. Hvad der er dine egne behov og værdier, og hvad der er dit eget ansvar.

Jeg tilbyder individuel psykoterapi og parterapi, og arbejder efter Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler. Se evt. reglerne her. Som psykoterapeut er jeg naturligvis underlagt tavshedspligt.

Min praksis ligger to minutters gang fra Roskilde station.

Hersegade 18, 2. sal, 4000 Roskilde
Tlf: 6018 7544 | mail@larsschneider.dk