Parterapi i Roskilde

Professionel parterapi i Roskilde

Psykoterapeut Lars Schneider tilbyder parterapi i sin praksis i Roskilde.

Min praksis er beliggende to minutters gang fra Roskilde station, så den er nem at komme til fra alle egne af landet.

Målet med parterapi er at hjælpe jer til ny og større indsigt I jer selv og jeres forhold, så I bliver bevidste om, hvad det er I gør, som bliver ved med at skabe vanskeligheder for jeres forhold.

Ny og større indsigt, baseret på jeres forhold her og nu, kan hjælpe jer med at få afklaret, hvilke behov, ønsker og forventninger I hver især har til forholdet. Med ny indsigt kan I vælge nye veje.

Min erfaring er, at problemerne kan være mange, og der kan være flere forskellige årsager, små som store til, at parforholdet ikke fungerer.

Nogle af problemerne er I måske allerede fuldt ud bevidste om, mens andre kræver større indsigt og fælles forståelse.

 

De problemer, som jeg typisk støder på i min parterapi er følgende:

 • Skænderier

 • Jalousi

 • Negative mønstre

 • Utroskab

 • Forholdet har udviklet sig til et rutine- og vanemæssigt arrangement

 • Fastlåshed

 • Dårligt eller mangelfuldt sexliv

 • Svigt

 • Indbyrdes magtkampe

 • Tvivl

 • Manglende gnist

Nogle af problemerne er selv sagt mere omfattende end andre.

Jeg bruger min ekspertise og erfaring til sammen med jer at, stille skarpt på problemet eller problemerne her og nu på en konstruktiv måde.

Med ny bevidsthed og større indsigt i jer selv og jeres relation, bliver det muligt at vælge anderledes fremover.

I er altid velkomne til at kontakte mig på forhånd og få en uforpligtende snak, inden du/I beslutter jer for at påbegynde et forløb.

På min hjemmeside kan du/I bestille tid til parterapi i min praksis i Roskilde.

 

Konfrontér problemet med parterapi i Roskilde

Det er ofte i selve konfrontation af jeres problem, at udfordringen ligger.

Derfor kan det være særdeles betryggende med professionel, udefrakommende og ikke mindst objektiv assistance til at komme problemet til livs.

Konflikten mellem jer rummer imidlertid også et positivt og udviklende perspektiv.

Parterapien skal ikke udelukkende ses som problemløsende.

Den kan også være med til at udvikle jeres indbyrdes relation, og forholdet kan opnå helt nye dimensioner.

I bliver opmærksomme på nye sider af hinanden og jeres parforhold, som I havde glemt, fortrængt eller ganske enkelt bare ikke kendte til, selv om I har været sammen i lang tid.

Da parterapien også kommer til at give jer hver især indsigt i jer selv, er det også muligt, at den ene af jer eller måske begge, kommer frem til, at I ikke mere skal være sammen som par.

Formålet med terapien er med andre ord afklaring og indsigt, så I hver især kan træffe de valg, der er rigtige for jer.

Jeg hjælper jer med at bringe de reaktioner, tanker og følelser op til overfladen, som kan være medvirkende til at videreudvikle jeres parforhold.

Det være sig i form af en genfunden glæde og respekt for hinanden eller via opdagelser, der kan frembringe en ny gnist imellem jer.

I løbet af min parterapi i Roskilde vil I blive opfordret til at reflektere over den eller de konflikter, som har besværliggjort jeres relation.

Med bevidsthed og refleksion som de vigtigste værktøjer forsøger jeg at bringe jer tættere på en forståelse af de problemer, som I irriteres og frustreres over i det daglige.

Der kan ligge et kæmpe potentiale for jeres parforhold i at bevidstgøre jer omkring de uhensigtsmæssige vaner og mønstre, som jeres parforhold måtte indeholde.

 

Parterapi skaber erkendelse og udvikling

I min parterapi i Roskilde beskæftiger jeg mig primært med det, der sker mellem jer. Altså det rum eller det felt, som I lever og ånder i hverdagen, og som jeres børn måske er en del af.

Parterapien tager udgangspunkt i de fælles ting, snarere end den sætter spotlight på den ene eller anden part i forholdet.

Det handler altså ikke om at udstille jer som personer, men om at styrke jeres relation gennem kommunikation, refleksion og bevidstgørelse. Jeg forsøger at sætte den individuelle erkendelses- og udviklings-proces i gang på den mest konstruktive facon.

En god og bæredygtig forudsætning for parterapien er altid, at I begge har et ønske om at være en del af den.

Den primære dialog kommer nemlig til at foregå mellem jer, så det kræver, at I begge er villige til at indgå i en samtale om den eller de konflikter, der har bragt jer til dette stadie i jeres forhold.

Min opgave som parterapeut er at sætte rammerne for denne samtale, så den får den ønskede effekt på både den korte og lange bane.

Gensidig tillid og respekt er nøgleordene i parterapien, hvor I får anledning til at tale og udtrykke jer til og om hinanden, samtidig med at I træner jeres evne til at lytte, forstå og respektere jeres partners dybeste følelser og behov.

 

Parterapi i Roskilde er vejen til et bedre forhold

Husk på, at parterapien ikke er en udstilling af jeres mangler, konflikter og problemer.

Parterapien er en mulighed for jer begge til at opnå større indsigt i årsagerne til de vanskeligheder, I har i dagligdagen.

Processen skal danne grobund for en bedre forståelse af hinandens ønsker og forventninger. Den skal også gøre det mere klart for jer hver især, hvordan I selv ønsker jer, at jeres fremtid skal se ud.

I kan blive klogere på det gestaltterapeutiske grundlag, som min parterapi i Roskilde tager udgangspunkt i, her. 

 

Du kan evt. læse mere om parterapi her.

Og kontakte mig her.

 

hjerte i hegn symboliserer parterapi
Parterapi i Roskilde